Dades de la Fundació


Domicili Social
Dades de constitució


  • Data de constitució: 11/10/1994
  • Protectorat: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
  • Núm. de Registre: 271-E
  • Data de Registre: 04/04/1995
  • Fundació amb fins d'interés general