Accessibilitat


Definició

L'accessibilitat és el grau amb què totes les persones poden fer servir, visitar o accedir a una cosa, independentment de les seves capacitats tècniques o físiques.

L'accessibilitat aplicada al contingut d'Internet s'anomena accessibilitat web. A la Web, el W3C ha desenvolupat directrius o pautes específiques per tal de permetre i garantir aquest tipus d'accessibilitat. El grup de treball dins del W3C que s'encarrega de fomentar-la és el WAI.

L'accessibilitat web o de la interfície, indica la capacitat d'accés a la Web i als seus continguts per part de totes les persones, independentment de la discapacitat (física, intel·lectual o tècnica) que pateixin o de les que es derivin del context d'ús (tecnològiques o ambientals).


La accesibilidad Web en La Fundación Cajamar Comunidad Valenciana

La Fundación Cajamar Comunidad Valenciana ha dissenyat el seu Web nou perquè sigui accessible a tot tipus de persones, per això s'ha tingut en compte el següent:

 • Navegació mitjançant el teclat
 • Interpretació de recursos gràfics
 • Interpretació de taules
 • Versió imprimible
 • Versió per a navegadors mòbil
 • Navegació en dispositius que no admetin CSS, JavaScript, connectors (plugins)

Tecles d'accés

Al web s'han definit accessos de teclat a cada secció. La combinació de tecles per a l'accés a les seccions principals dependrà del dispositiu i la plataforma d'accés al web. Un dels casos més habituals són la combinació de tecles [alt]+[tecla d'accés o ctrl]+[tecla d'accés].
La forma d'accedir a les dreceres de teclat varia en funció del navegador que es faci servir.

 • Explorer: ALT + TECLA + ENTER
 • Mozilla Firefox: SHIFT + ALT + TECLA
 • Netscape Navigator: ALT + TECLA
 • Opera: SHIFT + ESC + TECLA

A la llista següent es mostren les tecles d'accés entre parèntesis i, al costat, l'apartat al qual permeten accedir.


 • Accessibilitat
  • ( i ) Inici
  • ( v ) Fundació Ruralcaixa València
  • ( c ) Fundació Ruralcaixa Castellò
  • ( a ) Fundació Ruralcaixa Alacant
  • ( m ) Mapa web
  • ( z ) Accessibilitat
  • ( l ) Avís legal
  • ( o ) Contactar

Tecnologia aplicada

 • Icona de conformitat amb el grau Triple-A, de les directrius d'accessibilitat per al contingut Web 1.0 del W3C-WAI Compliment de les normes WCAG del W3C. Pautes de contingut accessible a Web 1.0.
 • Vés a accessibilitat W3C-CSS La presentació es basa en la recomanació del W3C sobre els CSS2.
 • Valid XHTML 1.0 Transitional S'ha fet servir l'estàndard recomanat en l'ús de codi HTML tot verificant les recomanacions xHTML 1.0 Transitional.